Nhà bán tại Phú Yên

40 kết quả bất động sản
Thành phố Tuy Hòa
1 105 m²
Thành phố Tuy Hòa
200 m²
Cà Phê Nhã Phương, Thon 4
Huyện Sông Cầu
1067 m²
Đường Độc Lập
Thành phố Tuy Hòa
2 218 m²
Thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến, Thành Phố Tuy Hòa. Tỉnh Phú Yên
Thành phố Tuy Hòa
3 400 m²
Thành phố Tuy Hòa
2 218 m²
Thành phố Tuy Hòa
220 m²
Thành phố Tuy Hòa
60 m²
Thành phố Tuy Hòa
250 m²
Thành phố Tuy Hòa
250 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà