Nhà bán tại Phú Yên

63 kết quả bất động sản
Bà Triệu Phường 7
Thành phố Tuy Hòa
4 250 m²
Trần Phú Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
2 100 m²
Trần Phú Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
2 100 m²
-- Đường/Phố --
Thành phố Tuy Hòa
4 100 m²
Thành phố Tuy Hòa
3 220 m²
Thành phố Tuy Hòa
3 220 m²
Thành phố Tuy Hòa
360 m²
Đường Độc Lập Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
2 220 m²
Độc Lập Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
3 250 m²
Độc Lập Thành phố Tuy Hòa
Thành phố Tuy Hòa
3 250 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà