Nhà bán tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

9 kết quả bất động sản
Minh Phương Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Minh Phương Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
79 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Lê Đồng tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
4 105 m²
Minh Phương tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
1 81 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà