Nhà bán tại Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

13 kết quả bất động sản
Phan Chu Trinh
Thành phố Việt Trì
135 m²
Khu 7
Thành phố Việt Trì
2 100 m²
Xuân nương
Thành phố Việt Trì
3 320 m²
Tổ 10a, khu 6, gia cẩm, việt trì, phú thọ
Thành phố Việt Trì
2 96,70 m²
Lê Đồng tp. Việt Trì
Thành phố Việt Trì
4 105 m²
Tổ 70A, Khu 6C, Phường Nông Trang, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Thành phố Việt Trì
3 70 m²
Thành phố Việt Trì
70 m²
Số 1982 Đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, Tp. Việt Trì, Phú Thọ
Thành phố Việt Trì
140 m²
Lê Đồng Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
4 105 m²
Thành phố Việt Trì
2 81 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà