Nhà bán tại Phú Thọ

69 kết quả bất động sản
Nông Trang Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2 90 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 330 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Huyện Thanh Thuỷ
160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 270 m²
Huyện Thanh Thuỷ
300 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Phan Chu Trinh
Thành phố Việt Trì
135 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà