Nhà bán tại Phú Thọ

27 kết quả bất động sản
Đường Tỉnh Lộ 317
Huyện Thanh Thuỷ
2 180 m²
Huyện Thanh Thuỷ
300 m²
Thanh Thủy Phú Thọ
Huyện Thanh Thuỷ
180 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 185 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 350 m²
Thanh Thủy Trung Thịnh
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Thanh Thủy Trung Thịnh
Huyện Thanh Thuỷ
4 500 m²
Thanh Thủy Trung Thịnh
Huyện Thanh Thuỷ
4 500 m²
Thanh Thủy Trung Thịnh
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Thanh Thủy Trung Thịnh
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà