Nhà bán tại Phú Thọ

16 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Thuỷ
4 270 m²
Huyện Thanh Thuỷ
160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 330 m²
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Nông Trang Thành phố Việt Trì
Thành phố Việt Trì
2 90 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
300 m²
Xuân nương
Thành phố Việt Trì
3 320 m²
Tổ 10a, khu 6, gia cẩm, việt trì, phú thọ
Thành phố Việt Trì
2 96,70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà