Nhà bán tại Ninh Bình

25 kết quả bất động sản
Thị xã Tam Điệp
122 m²
Ninh Bình
87 m²
Ninh Bình
96 m²
Ninh Bình
87 m²
Thị xã Tam Điệp
87 m²
Thị xã Tam Điệp
4 87 m²
Thị xã Tam Điệp
87 m²
số 10 ngõ 226 đường Trần Phú
Ninh Bình
3 81,50 m²
214 Đường Lương Văn Thắng, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bìn
Ninh Bình
4 95 m²
Ninh Bình
600 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà