Nhà bán tại Thành phố Vinh, Nghệ An

58 kết quả bất động sản
Thành phố Vinh
8000 m²
Thành phố Vinh
4 262 m²
Thành phố Vinh
3 153 m²
Ngõ đường Nguyễn Du
Thành phố Vinh
2 108 m²
ngõ đường duy tân
Thành phố Vinh
140 m²
2 Lê Lợi
Thành phố Vinh
174 m²
Thành phố Vinh
128 m²
Thành phố Vinh
86 m²
TP Vinh Nghệ An
Thành phố Vinh
428 m²
khối yên toàn
Thành phố Vinh
3 220 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà