Nhà bán tại Thành phố Nam Định, Nam Định

169 kết quả bất động sản
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
64 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 58 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
54 m²
Đường Bái Lộc Vượng
Thành phố Nam Định
3 43,50 m²
KHU ĐÔ THỊ HÒA VƯỢNG
Thành phố Nam Định
4 81 m²
ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG - PHƯỜNG TRƯỜNG THI
Thành phố Nam Định
4 63 m²
Thành phố Nam Định
3 68 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 45 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
195 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
44 m²