Nhà bán tại Thành phố Nam Định, Nam Định

188 kết quả bất động sản
Chu Văn Hạ Long
Thành phố Nam Định
3 80 m²
41 trần hưng đạo, nam
Thành phố Nam Định
3 64 m²
Số nhà 756 đường Vũ Hữu Lợi - Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
2 125 m²
Vũ Hữu Lợi Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
2 125 m²
Ngõ 176 đường cù chính lan
Thành phố Nam Định
3 35 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 64 m²
Thành phố Nam Định
3 45 m²
Thành phố Nam Định
65 m²
Thành phố Nam Định
2 40 m²
Thành phố Nam Định
50 m²