Nhà bán tại Thành phố Nam Định, Nam Định

155 kết quả bất động sản
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 50 m²
Thành phố Nam Định
4 64 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 55 m²
nhà trong ngõ
Thành phố Nam Định
3 42 m²
hòa vượng
Thành phố Nam Định
4 110 m²
Điện Biên
Thành phố Nam Định
2 54 m²
nhà trong ngõ
Thành phố Nam Định
1 64 m²
Bãi Vượt
Thành phố Nam Định
3 45 m²
nhà trong ngõ
Thành phố Nam Định
2 58 m²
khu Hòa vượng
Thành phố Nam Định
4 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà