Nhà bán tại Nam Định

284 kết quả bất động sản
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
93 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
60 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 62 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
38 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
58 m²
Thành phố Nam Định
3 70 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG- 226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
80 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
4 67 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 48 m²
VP NHÀ ĐẤT THIÊN TRƯỜNG-226 MINH KHAI,TP NAM ĐỊNH
Thành phố Nam Định
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà