Nhà bán tại Nam Định

140 kết quả bất động sản
Thành phố Nam Định
2 55 m²
Thành phố Nam Định
48 m²
Thành phố Nam Định
2 36 m²
ngõ Trần Quang Khải
Thành phố Nam Định
2 40 m²
nhà trong ngõ
Thành phố Nam Định
1 60 m²
khu Bái
Thành phố Nam Định
4 52 m²
Thành phố Nam Định
3 42 m²
Thành phố Nam Định
57 m²
ngõ Trần Quang Khải
Thành phố Nam Định
2 65 m²
Thành phố Nam Định
3 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà