Nhà bán tại Nam Định

89 kết quả bất động sản
Phạm Ngũ Lão Mỹ Xá
Thành phố Nam Định
4 72 m²
Thanh Bình Hạ Long
Thành phố Nam Định
4 60 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 43 m²
nam định
Thành phố Nam Định
2 48 m²
Trần Huy Liệu Mỹ Xá
Thành phố Nam Định
5 110 m²
Mỹ Xá Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
3 85 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 72 m²
Phù Nghĩa Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
2 117 m²
Nam Định
Thành phố Nam Định
3 152 m²
Thành phố Nam Định
2 53 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà