Nhà bán tại Nam Định

248 kết quả bất động sản
Mỹ Xá TP. Nam Định
Thành phố Nam Định
3 85 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 43 m²
Thành phố Nam Định
2 45 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 46 m²
Thành phố Nam Định
3 64 m²
Thành phố Nam Định
3 120 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 50 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 48 m²
Thành phố Nam Định
4 64 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà