Nhà bán tại Nam Định

203 kết quả bất động sản
Chu Văn Hạ Long
Thành phố Nam Định
3 80 m²
Ngõ 176 đường cù chính lan
Thành phố Nam Định
3 35 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 64 m²
Thành phố Nam Định
3 45 m²
Thành phố Nam Định
65 m²
Thành phố Nam Định
2 40 m²
Thành phố Nam Định
50 m²
đường Giải Phóng, Trường Thi, Nam Định
Thành phố Nam Định
51 m²
đường Tô Hiến Thành, Trường Thi, thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
52 m²
Ngõ 176 Đường cù chính lan
Thành phố Nam Định
3 35 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà