Nhà bán tại Nam Định

253 kết quả bất động sản
nhà mặt đường
Thành phố Nam Định
2 74 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 43 m²
Thành phố Nam Định
3 60 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 50 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 90 m²
Thành phố Nam Định
3 45 m²
ngõ Phù Long
Thành phố Nam Định
2 50 m²
Thành phố Nam Định
3 34 m²
Thành phố Nam Định
3 46 m²
nhà trong ngõ
Thành phố Nam Định
3 45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà