Nhà bán tại Nam Định

198 kết quả bất động sản
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
3 44 m²
Thành phố Nam Định
3 48 m²
Thôn Liên Minh
Huyện Mỹ Lộc
320 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 50 m²
Điện Biên Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
3 36 m²
65 Thành Nam
Thành phố Nam Định
5 100 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 52 m²
Trần Huy Liệu Thành phố Nam Định
Thành phố Nam Định
1 60 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 41 m²
Thành phố Nam Định Nam Định
Thành phố Nam Định
2 46 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà