Nhà bán tại Huyện Giao Thủy, Nam Định

3 kết quả bất động sản
0 Giải Phóng
Huyện Giao Thủy
3 52 m²
0 Trường Chinh
Huyện Giao Thủy
3 50 m²
0 Giải Phóng
Huyện Giao Thủy
3 52 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà