Nhà bán tại Lao Cai

15 kết quả bất động sản
022 Đồng Lợi, Sa Pa, Lào Cai
Huyện Sa Pa
3 97,80 m²
Điện Biên Phủ tt. Sa Pa
Thành phố Lào Cai
588 m²
Thạch Sơn tt. Sa Pa
Huyện Sa Pa
160 m²
Đông Lợi tt. Sa Pa
Huyện Sa Pa
115 m²
Tổ 10-Thác Bạc-Thị Trấn Sapa
Huyện Sa Pa
29 545 m²
tt. Sa Pa Sa Pa
Huyện Sa Pa
399 m²
Huyện Sa Pa
400 m²
02 Mường Than, Lào Cai
Thành phố Lào Cai
130 m²
Hoàng Liên, Lào Cai
Thành phố Lào Cai
130 m²
Đường Hoàng Liên
Huyện Sa Pa
16 1500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà