Nhà bán tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

177 kết quả bất động sản
63 đường 3/2
Thành phố Đà Lạt
4 45 m²
Thành phố Đà Lạt
391 m²
Mẫu Tâm Phường 5
Thành phố Đà Lạt
3 154 m²
phɑn Đình Phùng, TƤ Đà Lạt, Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
11406 m²
Thành phố Đà Lạt
168 m²
Thành phố Đà Lạt
215 m²
Thành phố Đà Lạt
391 m²
Hai Bà Trưng tp. Đà Lạt
Thành phố Đà Lạt
3 57,10 m²
Hải Thượng Phường 6
Thành phố Đà Lạt
3 51 m²
Thiện Ý Phường 4
Thành phố Đà Lạt
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà