Nhà bán tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

96 kết quả bất động sản
58/11, 3 Thang 2
Thành phố Đà Lạt
10 240 m²
Thành phố Đà Lạt
184 m²
Thành phố Đà Lạt
270 m²
Thành phố Đà Lạt
87 m²
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 1
Thành phố Đà Lạt
88 m²
Thành phố Đà Lạt
170 m²
Thành phố Đà Lạt
2 68 m²
Thành phố Đà Lạt
83 m²
Thành phố Đà Lạt
138 m²
Thành phố Đà Lạt
86 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà