Nhà bán tại Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

4 kết quả bất động sản
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà