Nhà bán tại Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

6 kết quả bất động sản
Thị xã Hà Tiên
50 450 m²
Thị xã Hà Tiên
360 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà