Nhà bán tại Kiên Giang

66 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
245 m²
Huyện Phú Quốc
2 180 m²
tt. An Thới Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
3 260 m²
tt. An Thới Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
3 260 m²
Huyện Phú Quốc
6 80 m²
Đường số 04, Khu Đô thị mới Phú Cường
Thành phố Rạch Giá
110 m²
Huyện Phú Quốc
3 247 m²
tt. An Thới Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
3 247 m²
tt. An Thới Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
3 247 m²
tt. An Thới Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
3 247 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà