Nhà bán tại Kiên Giang

36 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
3 417 m²
Huyện Phú Quốc
3 400 m²
tp. Phú Quốc Gành Dầu
Huyện Phú Quốc
360 m²
Huyện Phú Quốc
269 m²
Suối Cái - Gành Dầu
Huyện Phú Quốc
200 m²
Suối Cái - Gành Dầu
Huyện Phú Quốc
525 m²
Suối Cái - Gành Dầu
Huyện Phú Quốc
475 m²
Suối Cái - Gành Dầu
Huyện Phú Quốc
360 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Thị xã Hà Tiên
3000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà