Nhà bán tại Kiên Giang

69 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
3 180 m²
Huyện Phú Quốc
308 m²
tt. An Thới Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
2 250 m²
bãi Khem , thị trấn An thới ,H. Phú Quốc , tỉnh kiên giang
Huyện Phú Quốc
3 247 m²
Bãi Khem , thị trấn An Thới , Huyện đảo Phú Quốc , tỉnh kiên giang
Huyện Phú Quốc
3 247 m²
tt. An Thới Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
4 247 m²
bãi Khem , thị trấn An Thới , tỉnh Kiên Giang
Huyện Phú Quốc
3 247 m²
Huyện Phú Quốc
3 250 m²
Bãi tắm Khem Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
3 259 m²
Bãi tắm Khem Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
3 250 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà