Nhà bán tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

20 kết quả bất động sản
Khu phố 5, Đường Lý Thường Kiệt Thị trấn Dương Đông
Huyện Phú Quốc
1 36 m²
Huyện Phú Quốc
3 458 m²
Huyện Phú Quốc
280 m²
Huyện Phú Quốc
300 m²
Suối Cái - Gành Dầu
Huyện Phú Quốc
450 m²
Suối Cái - Gành Dầu
Huyện Phú Quốc
200 m²
Suối Cái - Gành Dầu
Huyện Phú Quốc
525 m²
Suối Cái - Gành Dầu
Huyện Phú Quốc
475 m²
Huyện Phú Quốc
211 m²
Huyện Phú Quốc
1675 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà