Nhà bán tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

80 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
308 m²
Gành Dầu Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
3 420 m²
Khem Beach Phu Quoc
Huyện Phú Quốc
3 260 m²
Bãi Dài Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
4 420 m²
Bãi Dài Thành phố Phú Quốc
Huyện Phú Quốc
4 420 m²
48 Trần Hưng Đạo
Huyện Phú Quốc
3 308 m²
Huyện Phú Quốc
144 m²
Huyện Phú Quốc
121 m²
48 Trần Hưng Đạo
Huyện Phú Quốc
3 308 m²
Bãi khem
Huyện Phú Quốc
2 260 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà