Nhà bán tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

36 kết quả bất động sản
Huyện Phú Quốc
1 246 m²
Huyện Phú Quốc
5 120 m²
Suối Cái - Gành Dầu
Huyện Phú Quốc
3 475 m²
Huyện Phú Quốc
142 m²
Huyện Phú Quốc
160 m²
Huyện Phú Quốc
250 m²
Huyện Phú Quốc
269 m²
Huyện Phú Quốc
4 360 m²
Bãi tắm Kem
Huyện Phú Quốc
4 425 m²
Huyện Phú Quốc
5 117 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà