Nhà bán tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

425 kết quả bất động sản
120/1/28 hung vuong
Thành phố Nha Trang
5 62 m²
Thành phố Nha Trang
40 m²
Thành phố Nha Trang
200 m²
Trần Bình Trọng
Thành phố Nha Trang
90 m²
Thành phố Nha Trang
40 m²
Thành phố Nha Trang
200 m²
Đường số 4
Thành phố Nha Trang
150 m²
đường vào Am Chúa
Thành phố Nha Trang
4 145 m²
Hương lộ Ngọc Hiệp
Thành phố Nha Trang
130 m²
Thành phố Nha Trang
200 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà