Nhà bán tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

534 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
3 400 m²
26-27 Lô STH 08 đường số 10, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang.
Thành phố Nha Trang
4 160 m²
Thành phố Nha Trang
3174 m²
Thành phố Nha Trang
3174 m²
Thành phố Nha Trang
80 m²
Thành phố Nha Trang
11 143 m²
Thành phố Nha Trang
11 143 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
2000 m²
Thành phố Nha Trang
2000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà