Nhà bán tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

542 kết quả bất động sản
Nguyễn Văn Linh Hòn Rớ
Thành phố Nha Trang
140 m²
Thành phố Nha Trang
417 m²
Thành phố Nha Trang
160 m²
Thống Nhất tp. Nha Trang
Thành phố Nha Trang
300 m²
Dương Vân Nga Vĩnh Hải
Thành phố Nha Trang
2 98 m²
Thành phố Nha Trang
36 m²
Thành phố Nha Trang
160 m²
Thành phố Nha Trang
418 m²
Thành phố Nha Trang
85 m²
Thành phố Nha Trang
108 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà