Nhà bán tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

738 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
46 m²
Nguyễn Thị Minh Khai Phước Hòa
Thành phố Nha Trang
100 m²
Nguyễn Tri Phương Phước Long
Thành phố Nha Trang
3 112 m²
Thành phố Nha Trang
250 m²
Thành phố Nha Trang
90 m²
Thành phố Nha Trang
200 m²
Thành phố Nha Trang
65 m²
Thành phố Nha Trang
101 m²
Thành phố Nha Trang
200 m²
Điện Biên Phủ Vĩnh Hòa
Thành phố Nha Trang
88,20 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà