Bán nhà Nha Trang

1.215 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
4 180 m²
Thành phố Nha Trang
5 107 m²
Thành phố Nha Trang
4 85 m²
53/17 Nguyễn Thiện Thuật
Thành phố Nha Trang
4 81 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
205 m²
Thành phố Nha Trang
53 m²
Thành phố Nha Trang
148 m²
Thành phố Nha Trang
70 m²
Thành phố Nha Trang
250 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà