Bán nhà Nha Trang

2.098 kết quả bất động sản
135/14 Nguyễn Thái Học Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
2 51 m²
Khu đô thị VCN Phước Long 1
Thành phố Nha Trang
3 225 m²
Thành phố Nha Trang
4 83 m²
Thành phố Nha Trang
62 m²
Thành phố Nha Trang
5 125 m²
Thành phố Nha Trang
60 m²
Thành phố Nha Trang
138 m²
Thành phố Nha Trang
117 m²
Thành phố Nha Trang
1 48 m²
Thành phố Nha Trang
3 71 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà