Nhà bán tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

894 kết quả bất động sản
63/7B Quang Trung phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Thành phố Nha Trang
6 58 m²
Thành phố Nha Trang
70 m²
Thành phố Nha Trang
2 52 m²
Thành phố Nha Trang
3 98 m²
Thành phố Nha Trang
3 60 m²
Thành phố Nha Trang
90 m²
Thành phố Nha Trang
2 60 m²
Thành phố Nha Trang
2 90 m²
Thành phố Nha Trang
5 79 m²
Thành phố Nha Trang
180 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà