Nhà bán tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

912 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
3 100 m²
Mê Linh Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
4 97,70 m²
Thành phố Nha Trang
96 m²
Thành phố Nha Trang
44 m²
Thành phố Nha Trang
180 m²
Thành phố Nha Trang
80 m²
Thành phố Nha Trang
77 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
145 m²
Thành phố Nha Trang
61 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà