Nhà bán Khánh Hòa

1.939 kết quả bất động sản
52
Thành phố Nha Trang
2 102 m²
18A Trần Bình Trọng
Thành phố Nha Trang
3 59 m²
2508 Hùng Vương
Cam Ranh
3 250 m²
Huyện Cam Lâm
420 m²
135/14 Nguyễn Thái Học Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
2 51 m²
Thành phố Nha Trang
90 m²
Thành phố Nha Trang
110 m²
Thành phố Nha Trang
100 m²
Thành phố Nha Trang
75 m²
Thành phố Nha Trang
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà