Nhà bán Khánh Hòa

498 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
248 m²
Thành phố Nha Trang
78 m²
Thành phố Nha Trang
72 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
240 m²
Phòng Không Phước Long
Thành phố Nha Trang
86 m²
Huyện Vạn Ninh
170 m²
Huyện Vạn Ninh
180 m²
Huyện Vạn Ninh
70 m²
Thành phố Nha Trang
160 m²
Thành phố Nha Trang
106 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà