Nhà bán Khánh Hòa

241 kết quả bất động sản
Cam Ranh
240 m²
Thành phố Nha Trang
67,20 m²
Cam Ranh
240 m²
khu 5, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Cam Ranh
240 m²
Thành phố Nha Trang
120 m²
Thành phố Nha Trang
275 m²
Thành phố Nha Trang
265 m²
Thành phố Nha Trang
110 m²
Thành phố Nha Trang
145 m²
Thành phố Nha Trang
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà