Nhà bán Khánh Hòa

1.213 kết quả bất động sản
52
Thành phố Nha Trang
2 102 m²
Huyện Cam Lâm
240 m²
Huyện Cam Lâm
420 m²
Cam Ranh
2 180 m²
Cam Ranh
240 m²
Thành phố Nha Trang
155 m²
Thành phố Nha Trang
136 m²
Thành phố Nha Trang
156 m²
167Lê Hồng Phong
Thành phố Nha Trang
178 m²
Thành phố Nha Trang
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà