Nhà bán Khánh Hòa

497 kết quả bất động sản
120/1/28 hung vuong
Thành phố Nha Trang
5 62 m²
12 Hùng Vương
Thành phố Nha Trang
130 m²
Thành phố Nha Trang
68 m²
Thành phố Nha Trang
96 m²
Thành phố Nha Trang
107 m²
Thành phố Nha Trang
124 m²
Thành phố Nha Trang
118 m²
12 Hùng Vương
Thành phố Nha Trang
286 m²
Thành phố Nha Trang
150 m²
Thành phố Nha Trang
96 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà