Nhà bán Khánh Hòa

254 kết quả bất động sản
đường Lê Hồng Phong
Thành phố Nha Trang
116 m²
Cam Ranh
3 240 m²
26-27 Lô STH 08 đường số 10, Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang.
Thành phố Nha Trang
4 160 m²
Thành phố Nha Trang
1 81,80 m²
Thành phố Nha Trang
4 90 m²
Hùng Vương Lộc Thọ
Thành phố Nha Trang
4 100 m²
Nguyễn Khuyến, tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Thành phố Nha Trang
2 104 m²
Ngô Đến Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
3 70 m²
Hùng Vương Lộc Thọ
Thành phố Nha Trang
4 100 m²
Dương Vân Nga Vĩnh Hải
Thành phố Nha Trang
1 76 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà