Nhà bán Khánh Hòa

897 kết quả bất động sản
Cam Ranh
4 299 m²
Cam Ranh
3 420 m²
Cam Ranh
3 289 m²
Thành phố Nha Trang
102 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
240 m²
Vĩnh Hiệp Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
65 m²
Thành phố Nha Trang
41 m²
Thành phố Nha Trang
66 m²
Thành phố Nha Trang
161 m²
Thành phố Nha Trang
34 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà