Nhà bán tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

3 kết quả bất động sản
Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa.
Huyện Diên Khánh
3 166 m²
Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
3 230 m²
Diên Khánh, Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
220 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà