Nhà bán tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

17 kết quả bất động sản
Bãi Dài Nha Trang Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
240 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Huyện Cam Lâm
3 289 m²
Huyện Cam Lâm
551 m²
Huyện Cam Lâm
4 360 m²
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Huyện Cam Lâm
3 551 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 300 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà