Nhà bán tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

4 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
3 400 m²
Huyện Cam Lâm
4 360 m²
Huyện Cam Lâm
3 420 m²
Huyện Cam Lâm
360 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà