Nhà bán tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

7 kết quả bất động sản
Huyện Cam Lâm
400 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Nghĩa
Huyện Cam Lâm
2 240 m²
Huyện Cam Lâm
3 360 m²
nguyễn tất thành
Huyện Cam Lâm
3 360 m²
Huyện Cam Lâm
360 m²
Huyện Cam Lâm
3 420 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Huyện Cam Lâm
3 360 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà