Nhà bán tại Cam Ranh, Khánh Hoà

97 kết quả bất động sản
Cam Ranh
2 180 m²
Cam Ranh
240 m²
Cam Ranh
360 m²
Cam Ranh
240 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
3 240 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
3 253 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Lâm
Cam Ranh
3 240 m²
Cam Ranh
240 m²
Cam Ranh
240 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Cam Ranh
240 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà