Nhà bán tại Cam Ranh, Khánh Hoà

32 kết quả bất động sản
Cam Ranh
3 400 m²
Cam Ranh
360 m²
Cam Lâm Khánh Hòa
Cam Ranh
459 m²
Cam Ranh
2 345 m²
Cam Ranh
4 360 m²
Cam Ranh
70 m²
Cam Ranh
112 m²
Cam Ranh
81 m²
Cam Ranh
184 m²
Bãi Dài Nha Trang Khánh Hòa
Cam Ranh
4 395,70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà