Nhà bán tại Hòa Bình

3 kết quả bất động sản
AH 13
Huyện Kỳ Sơn
15000 m²
Huyện Lương Sơn
200 m²
Huyện Lương Sơn
3800 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà