Nhà bán tại Hòa Bình

5 kết quả bất động sản
Huyện Lương Sơn
3 400 m²
Asian Highway 13 Lâm Sơn
Huyện Lương Sơn
400 m²
Huyện Kỳ Sơn
135 m²
Đường dân sinh tổ 14 Hữu Nghị
Hòa Bình
50 m²
Huyện Kỳ Sơn
135 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà