Nhà bán tại Hòa Bình

6 kết quả bất động sản
Xóm Đồng Sầm xã Nhuận Trạch huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Huyện Lương Sơn
2 1000 m²
Huyện Kỳ Sơn
2 136 m²
Huyện Kỳ Sơn
135 m²
Hòa Bình
3 48 m²
Số nhà 11 ngõ 525 đường Cù Chính Lan
Hòa Bình
3 47 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà