Nhà bán tại Hòa Bình

8 kết quả bất động sản
Cư Yên Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
2 300 m²
Huyện Lương Sơn
2 385 m²
Cư Yên Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
2 1000 m²
Huyện Kỳ Sơn
2 150 m²
Huyện Kỳ Sơn
150 m²
km57, kỳ sơn, hòa bình
Huyện Kỳ Sơn
135 m²
Huyện Kỳ Sơn
136 m²
Huyện Kỳ Sơn
136 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà