Nhà bán tại Hòa Bình

159 kết quả bất động sản
Huyện Lương Sơn
3 200 m²
Lâm Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
3 400 m²
Thanh Xuân
Huyện Lương Sơn
3 400 m²
Xóm kẽm Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
3 400 m²
Giá bảo mật
tổ 3, phường tân thịnh, tp hòa bình
Hòa Bình
2 60 m²
Tổ 3, đường lý nam đế, phường tân thịnh, tp hòa bình
Hòa Bình
2 60 m²
Thanh Xuân
Huyện Lương Sơn
3 400 m²
Thanh Xuân
Huyện Lương Sơn
3 400 m²
Asian Highway 13 Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
400 m²
Thôn Bùi Trám ,Xã Hoà Sơn ,Huyện Lương Sơn ,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà