Nhà bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

147 kết quả bất động sản
Lâm Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
4 315 m²
Lâm Sơn Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
3 400 m²
Thôn Bùi Trám ,Xã Hoà Sơn ,Huyện Lương Sơn ,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Huyện Lương Sơn
2 132 m²
Huyện Lương Sơn
145 m²
Huyện Lương Sơn
145 m²
xóm Đồng Sâm, xã Nhuận Trạch, huyện Lương sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Huyện Lương Sơn
145 m²
Huyện Lương Sơn
2 142 m²
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà