Nhà bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

11 kết quả bất động sản
Cư Yên Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
2 1000 m²
xóm Gừa Cư Yên
Huyện Lương Sơn
1 300 m²
Huyện Lương Sơn
2 500 m²
Huyện Lương Sơn
2 300 m²
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Nhuận Trạch Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
3 500 m²
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Đồng Xầm, Lương Sơn, Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2 145 m²
Huyện Lương Sơn
400 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà