Nhà bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

8 kết quả bất động sản
Huyện Lương Sơn
2 150 m²
Đường đồng Chanh A2 Nhuận Trạch
Huyện Lương Sơn
450 m²
Huyện Lương Sơn
150 m²
Đường đồng Chanh A2 Nhuận Trạch
Huyện Lương Sơn
3 450 m²
Huyện Lương Sơn
2 150 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
300 m²
Huyện Lương Sơn
2 132 m²
Lương Sơn Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
2 150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà