Nhà bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

10 kết quả bất động sản
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
4 279 m²
Huyện Lương Sơn
150 m²
Sunset Villa Hồ Gò Cáp - xã Tân Vinh - Lương Sơn - Hòa Bình.
Huyện Lương Sơn
4 300 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
4 400 m²
tân vinh, lương sơn, hòa bình
Huyện Lương Sơn
3 561 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
3 377 m²
Tân Vinh Lương Sơn
Huyện Lương Sơn
3 144 m²
tân vinh, lương sơn, hòa bình.
Huyện Lương Sơn
3 400 m²
Thôn Bùi Trám ,Xã Hoà Sơn ,Huyện Lương Sơn ,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Huyện Lương Sơn
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà