Nhà bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

7 kết quả bất động sản
Huyện Lương Sơn
200 m²
Huyện Lương Sơn
150 m²
Huyện Lương Sơn
150 m²
Huyện Lương Sơn
150 m²
Huyện Lương Sơn
140 m²
Huyện Lương Sơn
150 m²
Thôn Bùi Trám ,Xã Hoà Sơn ,Huyện Lương Sơn ,Tỉnh Hoà Bình
Huyện Lương Sơn
4000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà