Nhà bán tại Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

2 kết quả bất động sản
Resort Hoàng Yến - Cư Yên - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
3 385 m²
Huyện Lương Sơn
1200 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà