Nhà bán tại Hậu Giang

1 kết quả bất động sản
Số 1, Đường 3/2, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Vị Thanh
6 269 m²
Địa điểm
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà