Nhà bán tại Hải Dương

92 kết quả bất động sản
Thành phố Hải Dương
3 45 m²
Thành phố Hải Dương
95 m²
Thành phố Hải Dương
3 45 m²
Ngô Quyền Thành phố Hải Dương
Thành phố Hải Dương
68 m²
Nguyễn Hữu Cầu Ngọc Châu
Thành phố Hải Dương
3 50 m²
Nguyễn Chí Thanh Thanh Bình
Thành phố Hải Dương
3 42 m²
Trương Mỹ Phạm Ngũ Lão
Thành phố Hải Dương
3 86 m²
Nguyễn Lương Bằng P Thanh Bình Tp Hải Dương
Thành phố Hải Dương
3 80 m²
Nguyễn Chí Thanh P Thanh Bình Tp Hải Dương
Thành phố Hải Dương
2 45 m²
Bình Minh P Phạm Ngũ Lão Tp Hải Dương
Thành phố Hải Dương
3 59 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà