Nhà bán tại Hà Tĩnh

15 kết quả bất động sản
bệnh viện bệnh viện đa khoa Formasa tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Kỳ Anh
13000 m²
Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Huyện Nghi Xuân
100 m²
Sơn Hồng Hương Sơn
Huyện Hương Sơn
100 m²
Khu phố Hưng Bình, Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh
Huyện Kỳ Anh
4 144 m²
Ngõ 13 Xuân Diệu Bắc Hà
Hà Tĩnh
3 105,30 m²
Thôn Liên Hà, Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
3 170 m²
Thôn Liên Hà
Hà Tĩnh
180 m²
Đường Xóm Mới
Hà Tĩnh
45 2000 m²
Gần cổng chào Thắng Hòa, đường Nguyễn Xí
Huyện Thạch Hà
1 100 m²
Hà Tĩnh
3 286 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà