Nhà bán tại Gia Lai

25 kết quả bất động sản
209 Trần văn bình
Thành phố Pleiku
6 573 m²
403 Hùng Vương
Huyện Chư Sê
235 m²
Thành phố Pleiku
1 524 m²
Thành phố Pleiku
280 m²
Thành phố Pleiku
6000 m²
353 Lê Thánh Tôn
Thành phố Pleiku
4 630 m²
308 Phạm Văn Đồng
Thành phố Pleiku
400 m²
353 Lê Thánh Tôn
Thành phố Pleiku
4 630 m²
Huyện Chư Sê
2 154 m²
Trần Bình Trọng Diên Hồng
Thành phố Pleiku
6 440 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà