Nhà bán tại Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

51 kết quả bất động sản
Phường Bửu Hòa
Thành phố Biên Hòa
3 85 m²
Huyện Trảng Bom
220 m²
Giang Điền Trảng Bom
Huyện Trảng Bom
2 112 m²
Huyện Trảng Bom
2 380 m²
Huyện Trảng Bom
107 m²
Huyện Trảng Bom
500 m²
Huyện Trảng Bom
2 1207 m²
Trảng Bom Đồng Nai
Huyện Trảng Bom
4200 m²
Tân thành - An Chu Bắc Sơn
Huyện Trảng Bom
2 100 m²
Ấp 2
Huyện Trảng Bom
2 113 m²
Huyện Trảng Bom
56,80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà