Nhà bán tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

20 kết quả bất động sản
Hóa An thành phố Biên Hòa
Thành phố Biên Hòa
3 75 m²
Gần KCN Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
90 m²
Huyện Nhơn Trạch
331 m²
Nguyễn Văn Cừ Phước An
Huyện Nhơn Trạch
1 30 m²
Nguyễn Văn Cừ Phước An
Huyện Nhơn Trạch
1 30 m²
Đại Phước Hồ Chí Minh
Huyện Nhơn Trạch
4 320 m²
Huyện Nhơn Trạch
500 m²
Huyện Nhơn Trạch
500 m²
Huyện Nhơn Trạch
500 m²
Võ Thị Sáu, Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Huyện Nhơn Trạch
2 80 m²
Võ Thị Sáu, Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Huyện Nhơn Trạch
2 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà