Nhà bán tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

7 kết quả bất động sản
Hoàng Minh Chánh
Thành phố Biên Hòa
3 72 m²
Lý Thái Tổ
Huyện Nhơn Trạch
84 m²
Huyện Nhơn Trạch
2 300 m²
Vĩnh Thanh Hồ Chí Minh
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
Long Thọ Nhơn Trạch
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
Vĩnh Thanh Hồ Chí Minh
Huyện Nhơn Trạch
1460 m²
Huyện Nhơn Trạch
400 m²
Huyện Nhơn Trạch
1260 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà