Nhà bán tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

35 kết quả bất động sản
Bửu Hòa Bien Hoa
Thành phố Biên Hòa
3 90 m²
Huyện Nhơn Trạch
3 227 m²
Huyện Nhơn Trạch
100 m²
Nguyễn Văn Cừ Phước An
Huyện Nhơn Trạch
30 m²
Đường Nguyễn Văn Cừ, Phước An , Nhơn Trạch, Đồng Nai
Huyện Nhơn Trạch
2 80 m²
Đại Phước Hồ Chí Minh
Huyện Nhơn Trạch
161 m²
Đường Hùng Vương, Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Huyện Nhơn Trạch
7 2300 m²
Đồng Nai Vĩnh Thanh
Huyện Nhơn Trạch
275 m²
Nguyễn Văn Cừ Phước An
Huyện Nhơn Trạch
1 30 m²
sân goft teakwang jeongsan
Huyện Nhơn Trạch
5 219 m²
Đường lý tự trọng xã đại phước huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
Huyện Nhơn Trạch
119 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà