Nhà bán tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

14 kết quả bất động sản
Nguyen Tri Phuong Bửu Hòa
Thành phố Biên Hòa
2 70 m²
Lý Thái Tổ Đại Phước
Huyện Nhơn Trạch
3 540 m²
Nguyễn Văn Cừ Phước An
Huyện Nhơn Trạch
3 100 m²
Huyện Nhơn Trạch
240 m²
Long Tân Hồ Chí Minh
Huyện Nhơn Trạch
175 m²
Khu dân cư Swan Bay
Huyện Nhơn Trạch
150 m²
Huyện Nhơn Trạch
4 179 m²
Huyện Nhơn Trạch
4 179 m²
Huyện Nhơn Trạch
4 179 m²
Huyện Nhơn Trạch
4 179 m²
Huyện Nhơn Trạch
225 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà