Nhà bán tại Huyện Buôn Đôn, ĐắkLắk

4 kết quả bất động sản
mặt tiền gần chợ Eabar, Xã Ea Bar, Huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk
Huyện Buôn Đôn
2 1000 m²
EaMdhar, Eanuôl, Buôn Đôn, Đăklăk
Huyện Buôn Đôn
3 320 m²
E
Huyện Buôn Đôn
5000 m²
Huyện Buôn Đôn
630 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà