Nhà bán tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

265 kết quả bất động sản
Quận Ninh Kiều
900 m²
Quận Ninh Kiều
400 m²
Quận Ninh Kiều
48 m²
Quận Ninh Kiều
140 m²
Quận Ninh Kiều
120 m²
Quận Ninh Kiều
80 m²
Quận Ninh Kiều
79,70 m²
Quận Ninh Kiều
51 m²
Quận Ninh Kiều
50 m²
Quận Ninh Kiều
51 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà