Nhà bán tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

16 kết quả bất động sản
Quận Bình Thủy
2 64 m²
Quận Bình Thủy
2 60 m²
Quận Bình Thủy
80 m²
Quận Bình Thủy
62 m²
Quận Bình Thủy
58 m²
Quận Bình Thủy
2 55 m²
Quận Bình Thủy
58 m²
Bình Thủy Cần Thơ
Quận Bình Thủy
3 208 m²
TRẦN QUANG DIỆU GẦN
Quận Bình Thủy
2 65 m²
Quận Bình Thủy
2 110 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà