Nhà bán tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

68 kết quả bất động sản
Long Hòa Bình Thủy
Quận Bình Thủy
2 155 m²
Quận Bình Thủy
45 m²
Quận Bình Thủy
70 m²
Quận Bình Thủy
50 m²
khu dân cư sơn thủy phường long tuyền quận bình thủy thành phố cần thơ
Quận Bình Thủy
3 100 m²
Quận Bình Thủy
2 94 m²
Quận Bình Thủy
3 100 m²
Quận Bình Thủy
2 68 m²
Quận Bình Thủy
2 54 m²
Quận Bình Thủy
2 718 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà