Nhà bán tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

11 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
3 100 m²
Thành phố Phan Thiết
110 m²
Hoàng Bích Sơn, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
1 100 m²
Thành phố Phan Thiết
3 100 m²
Thành phố Phan Thiết
75 m²
Thành phố Phan Thiết
300 m²
Thành phố Phan Thiết
306 m²
i 70, Khu Văn Thánh, p Phú Tài, TP. Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
2 117 m²
12 Đào duy anh.khu phố 11. Phú trinh. TP Phan thiết.
Thành phố Phan Thiết
11 200 m²
Thành phố Phan Thiết
4 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà