Nhà bán tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

10 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
105 m²
Thành phố Phan Thiết
306 m²
Thành phố Phan Thiết
4 80 m²
Thành phố Phan Thiết
110 m²
Thành phố Phan Thiết
3 104,50 m²
Thành phố Phan Thiết
75 m²
Thành phố Phan Thiết
3 100 m²
Huỳnh Thúc Kháng Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
258 m²
Thành phố Phan Thiết
3 100 m²
Hoàng Bích Sơn, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
1 100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà