Nhà bán tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

35 kết quả bất động sản
ĐT 716
Thành phố Phan Thiết
275 m²
Thành phố Phan Thiết
140 m²
ĐT 716
Thành phố Phan Thiết
250 m²
Huỳnh Thúc Kháng tp. Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
300 m²
Huỳnh Thúc Kháng tp. Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
285 m²
Thành phố Phan Thiết
3 120 m²
Thành phố Phan Thiết
6 104 m²
Thành phố Phan Thiết
3 100 m²
ĐT 716
Thành phố Phan Thiết
250 m²
Mũi Né Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
2 300 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà