Nhà bán tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

21 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
4 2200 m²
Đặng Văn Lãnh
Thành phố Phan Thiết
1 104 m²
Thành phố Phan Thiết
2 110 m²
ĐT 716
Thành phố Phan Thiết
275 m²
Tôn Đức Thắng Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Tôn Đức Thắng Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Thành phố Phan Thiết
2 190 m²
Thành phố Phan Thiết
1 30 m²
Thành phố Phan Thiết
400 m²
Thành phố Phan Thiết
299 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà