Nhà bán tại Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

15 kết quả bất động sản
Căn E29 Khu Biệt thự Mũi Né - Domaine
Thành phố Phan Thiết
3 905 m²
Thành phố Phan Thiết
260 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
2 100 m²
Huỳnh Thúc Kháng Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
2 300 m²
Huỳnh Thúc Kháng Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
3 300 m²
Tôn Đức Thắng Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
32 m²
Thành phố Phan Thiết
3 100 m²
Thành phố Phan Thiết
110 m²
Huỳnh Thúc Kháng tp. Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
285 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà