Nhà bán tại Bình Thuận

29 kết quả bất động sản
QL1A, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thu
Huyện Hàm Thuận Bắc
6900 m²
Cường Để Bình Hưng
Thành phố Phan Thiết
1 52 m²
Thành phố Phan Thiết
4 2200 m²
Đặng Văn Lãnh
Thành phố Phan Thiết
1 104 m²
Mũi né 2, Phan Thiết, Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
1 32 m²
Thành phố Phan Thiết
2 110 m²
Hàm Thuận Nam Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
2 300 m²
ĐT 716
Thành phố Phan Thiết
275 m²
Tôn Đức Thắng Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Tôn Đức Thắng Thành phố Phan Thiết
Thành phố Phan Thiết
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà