Nhà bán tại Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

13 kết quả bất động sản
đường thuận quý,hàm thuận nam, bình thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
1 28 m²
Hàm Thuận Nam Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
2 50 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
40 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
50 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
300 m²
Hàm Thuận Nam Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
2 300 m²
Địa chỉ: 50 Phú Lộc, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
121 m²
Kê Gà 719
Huyện Hàm Thuận Nam
300 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
200 m²
Hàm Thuận Nam Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
2 310 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà