Nhà bán tại Bình Phước

25 kết quả bất động sản
Huyện Chơn Thành
320 m²
Thị xã Đồng Xoài
24 260 m²
Thị xã Đồng Xoài
3 100 m²
Thị xã Đồng Xoài
3 341 m²
Đường 14 Thị xã Đồng Xoài
Thị xã Đồng Xoài
2 100 m²
Ấp 2 xã Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài
2 70 m²
Thị xã Đồng Xoài
2 70 m²
Thị xã Đồng Xoài
2 140 m²
Đường Đặng Thai Mai, khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài
3 150 m²
Thị xã Đồng Xoài
2055 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà