Nhà bán tại Bình Phước

7 kết quả bất động sản
Thị xã Đồng Xoài
2 70 m²
Thị xã Đồng Xoài
2 140 m²
Đường Đặng Thai Mai, khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài
3 150 m²
Thị xã Đồng Xoài
2055 m²
Thị xã Đồng Xoài
2 125 m²
Thị xã Đồng Xoài
49 m²
Thị xã Đồng Xoài
140 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà