Nhà bán tại Bình Phước

29 kết quả bất động sản
Huyện Bình Long
260 m²
Huyện Bình Long
75,60 m²
Khu phố Xuân Bình
Thị xã Đồng Xoài
3 336 m²
Đường số 2 gần thegold city tiến thành đồng xoài bình phước
Thị xã Đồng Xoài
2 125 m²
Huyện Chơn Thành
320 m²
Thị xã Đồng Xoài
24 260 m²
Thị xã Đồng Xoài
3 100 m²
Thị xã Đồng Xoài
3 341 m²
Đường 14 Thị xã Đồng Xoài
Thị xã Đồng Xoài
2 100 m²
Ấp 2 xã Tân Thành, Đồng Xoài, Bình Phước
Thị xã Đồng Xoài
2 70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà