Nhà bán tại Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

120 kết quả bất động sản
Xã Định Hòa, Tx Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
100 m²
Đường Yersin
Thị xã Thủ Dầu Một
3 126 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
110 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
450 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
138 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
143 m²
Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một
Thị xã Thủ Dầu Một
2 100 m²
BÌnh Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
90 m²
Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
120 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
125 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà