Nhà bán tại Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

121 kết quả bất động sản
Thị xã Thủ Dầu Một
3 125 m²
phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
3 163 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
3 320 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
100 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
3 320 m²
Trần Văn Ơn Thành phố Thủ Dầu Một
Thị xã Thủ Dầu Một
2 145 m²
Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
100 m²
Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thị xã Thủ Dầu Một
100 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
90 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà