Nhà bán tại Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

212 kết quả bất động sản
Lý Thái Tổ Tân Uyên
Thị xã Thủ Dầu Một
310 m²
Lý Thái Tổ Tân Uyên
Thị xã Thủ Dầu Một
312 m²
Phú Lợi Thành phố Thủ Dầu Một
Thị xã Thủ Dầu Một
3 107 m²
Phú Mỹ Thành phố Thủ Dầu Một
Thị xã Thủ Dầu Một
2 114 m²
Lý Thái Tổ Hoà Phú
Thị xã Thủ Dầu Một
4 100 m²
Phan Đăng Lưu Thành phố Thủ Dầu Một
Thị xã Thủ Dầu Một
2 48 m²
Đại lộ Bình Dương Thành phố Thủ Dầu Một
Thị xã Thủ Dầu Một
2 106 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
2 100 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
145,50 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà