Nhà bán tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

130 kết quả bất động sản
đường khánh bình 70. Tân Uyên. Bình Dương
Huyện Tân Uyên
100 m²
Huyện Tân Uyên
2 112 m²
Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên
Huyện Tân Uyên
3 100 m²
Bình Chuẩn
Huyện Tân Uyên
3 112 m²
Huyện Tân Uyên
3 112 m²
900 Triệu VNĐ
Tân Phước Khánh Tân Uyên
Huyện Tân Uyên
62 m²
Huyện Tân Uyên
300 m²
Huyện Tân Uyên
300 m²
Phước Hải Tân Phước Khánh
Huyện Tân Uyên
3 100 m²
Huyện Tân Uyên
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà