Nhà bán tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

14 kết quả bất động sản
Huyện Tân Uyên
2000 m²
Huyện Tân Uyên
5 95 m²
Phường Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương
Huyện Tân Uyên
3 175 m²
Huyện Tân Uyên
6082 m²
cay xang hanh nguyen
Huyện Tân Uyên
3 84 m²
phường Tân Phước Khánh
Huyện Tân Uyên
3 175 m²
Phường Tân Phước Khánh Tân Uyên
Huyện Tân Uyên
3 175 m²
Phường Tân Phước Khánh Tân Uyên
Huyện Tân Uyên
3 175 m²
Phương Tân Phước Khánh Tân Uyên
Huyện Tân Uyên
3 175 m²
LH 0938893325
Huyện Tân Uyên
54 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà