Nhà bán tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

10 kết quả bất động sản
Huyện Tân Uyên
3 300 m²
TỔ 6,KP KHÁNH LỢI, P.TÂN PHƯỚC KHÁNH, TÂN UYÊN , BD
Huyện Tân Uyên
66,70 m²
Huyện Tân Uyên
300 m²
Huyện Tân Uyên
630 m²
Huyện Tân Uyên
3 112 m²
Huyện Tân Uyên
3 100 m²
Bình Chuẩn
Huyện Tân Uyên
3 112 m²
Tân Vĩnh Hiệp Thị xã Tân Uyên
Huyện Tân Uyên
4 100 m²
Huyện Tân Uyên
3 112 m²
Bình Chuẩn Thành phố Thủ Dầu Một
Huyện Tân Uyên
3 112 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà