Nhà bán tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

20 kết quả bất động sản
Huyện Tân Uyên
3 112 m²
Huyện Tân Uyên
300 m²
Huyện Tân Uyên
43 m²
Huyện Tân Uyên
115 m²
Huyện Tân Uyên
150 m²
Huyện Tân Uyên
3 112 m²
Huyện Tân Uyên
3 112 m²
500 Triệu VNĐ
Tổ 6, Khánh Hội, Tân Phước Khánh, Tân Uyên , Bình Dương
Huyện Tân Uyên
2 67 m²
Huyện Tân Uyên
3 300 m²
Huyện Tân Uyên
3 150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà