Nhà bán tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

10 kết quả bất động sản
Huyện Tân Uyên
2000 m²
Thị xã Tân Uyên Tân Uyên
Huyện Tân Uyên
900 m²
9
Huyện Tân Uyên
350 m²
Huyện Tân Uyên
900 m²
ĐT746
Huyện Tân Uyên
3 60 m²
Huyện Tân Uyên
630 m²
Huyện Tân Uyên
300 m²
Huyện Tân Uyên
6082 m²
Huyện Tân Uyên
630 m²
TÂN AN
Huyện Tân Uyên
6 64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà