Nhà bán tại Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

19 kết quả bất động sản
Huyện Bàu Bàng
2 150 m²
Huyện Bàu Bàng
5 150 m²
Huyện Bàu Bàng
3 150 m²
Lai Hưng Thị xã Bến Cát
Huyện Bàu Bàng
2 150 m²
Huyện Bàu Bàng
150 m²
Huyện Bàu Bàng
3 150 m²
Huyện Bàu Bàng
2 150 m²
Đường D3 , khu công nghiệp bàu bàng
Huyện Bàu Bàng
2 150 m²
Huyện Bàu Bàng
5 150 m²
Huyện Bàu Bàng
6 150 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà