Nhà bán tại Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

15 kết quả bất động sản
Lô D1 KCN Việt Hương 1
Huyện Bàu Bàng
200 m²
Xã lai uyên- huyện bàu bàng
Huyện Bàu Bàng
2 100 m²
Huyện Bàu Bàng
2 100 m²
Huyện Bàu Bàng
150 m²
Bình Dương Bến Cát
Huyện Bàu Bàng
2 100 m²
Bình Dương Bến Cát
Huyện Bàu Bàng
300 m²
Huyện Bàu Bàng
2 150 m²
Huyện Bàu Bàng
2 150 m²
Huyện Bàu Bàng
4 150 m²
Huyện Bàu Bàng
2 150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà