Nhà bán tại Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

12 kết quả bất động sản
Lô 57a Huỳnh Văn Thống(Chợ Dinh),Nhơn Bình,Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
2 84 m²
FLC QUY NHƠN BEACH AND GOLF RESORT
Thành phố Qui Nhơn
46 m²
FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort
Thành phố Qui Nhơn
69 m²
Thành phố Qui Nhơn
69 m²
FLC QUY NHƠN BEACH AND GOLF RESORT, NHƠN LÝ, QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH
Thành phố Qui Nhơn
69 m²
Thành phố Qui Nhơn
1 68 m²
Nhơn Lý tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
2 67 m²
Phan Chu Trinh tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
3 40 m²
Bùi Đức Sơn Đống Đa
Thành phố Qui Nhơn
3 58 m²
FLC Quy Nhơn Beach and Golf Resort
Thành phố Qui Nhơn
69 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà