Nhà bán tại Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

17 kết quả bất động sản
81 Thanh Niên
Thành phố Qui Nhơn
77 m²
84 bùi cẩm hổ. P. Nhơn bình tp. Quy nhơn
Thành phố Qui Nhơn
2 82,50 m²
Thành phố Qui Nhơn
758 m²
Thành phố Qui Nhơn
758 m²
Thành phố Qui Nhơn
758 m²
Tây Sơn Thành phố Qui Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
3 50 m²
39 Trần Thị Kỷ
Thành phố Qui Nhơn
3 186 m²
Nhơn Lý tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
2 943 m²
FLC QUY NHƠN BEACH AND GOLF RESORT
Thành phố Qui Nhơn
46 m²
Thành phố Qui Nhơn
69 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà