Nhà bán tại Bến Tre

6 kết quả bất động sản
số 288C ấp 3
Bến Tre
2 84 m²
397 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
đường bình khởi, phường 6 tp bến tre
Bến Tre
346 m²
Bến Tre
450 m²
Bến Tre
460 m²
10 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
11 190 m²
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà