Nhà bán tại Bến Tre

5 kết quả bất động sản
10 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
11 190 m²
397 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
190 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
18 410 m²
Địa điểm
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà