Nhà bán tại Huyện Bình Đại, Bến Tre

2 kết quả bất động sản
Khu pho 2, thị trấn bình đại, bến tre
Huyện Bình Đại
2 660 m²
Đường tỉnh 883 An Hóa (cách đường 883 20m)
Huyện Bình Đại
3 363 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà