Nhà bán tại Bến Tre, Bến Tre

7 kết quả bất động sản
Bến Tre
2917 m²
397 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
10 Nguyễn Thị Định
Bến Tre
11 190 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
18 410 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
21 342 m²
Nguyễn Thị Định
Bến Tre
190 m²
Bến Tre
2 241 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà