Nhà bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

67 kết quả bất động sản
Ninh Xá Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1716 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
làn 2- phố bồ sơn- võ cường- tp bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 83 m²
huyen quang
Thành phố Bắc Ninh
88 m²
Thành phố Bắc Ninh
83 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Thành phố Bắc Ninh
86 m²
Thành phố Bắc Ninh
85 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà