Nhà bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

69 kết quả bất động sản
Đại Phúc 1
Thành phố Bắc Ninh
2 58 m²
Khu 3
Thành phố Bắc Ninh
100 m²
Thành phố Bắc Ninh
400 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
làn 2- phố bồ sơn- võ cường- tp bắc ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 83 m²
huyen quang
Thành phố Bắc Ninh
88 m²
Thành phố Bắc Ninh
83 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Thành phố Bắc Ninh
86 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà