Nhà bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

23 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
132 m²
Đường Kinh Dương Vương (kéo dài) Vũ Ninh
Thành phố Bắc Ninh
3 66 m²
Thành phố Bắc Ninh
4 82 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
4 130 m²
Thành phố Bắc Ninh
3 70 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Đường Lý Thần Tông, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
5 82 m²
Thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
71 m²
Thành phố Bắc Ninh
82 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà