Nhà bán tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

17 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
68 m²
Thành phố Bắc Ninh
5 82,50 m²
Thành phố Bắc Ninh
82 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
79 m²
Thành phố Bắc Ninh
82 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
2 65 m²
Thành phố Bắc Ninh
92 m²
Thành phố Bắc Ninh
79 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà