Nhà bán tại Bắc Ninh

201 kết quả bất động sản
1 Hữu Nghị
Huyện Từ Sơn
5 120 m²
1 Hữu Nghị
Huyện Từ Sơn
4 75 m²
Huyện Từ Sơn
3 90 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Từ Sơn Bac Ninh Province
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Đường Hữu Nghị Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
4 120 m²
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Hữu Nghị, Vsip Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
3 89 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà