Nhà bán tại Bắc Ninh

131 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
120 m²
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Yên Phong
100 m²
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
102 m²
Nguyên Phi Ỷ Lan Đình Bảng
Huyện Từ Sơn
5 90 m²
Số 11 Đường Hữu Nghĩ, KCN VSIP Bắc Ninh Xã Phù Chẩn TX Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
4 120 m²
Huyện Từ Sơn
100 m²
Huyện Từ Sơn
4 120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà