Nhà bán tại Bắc Ninh

22 kết quả bất động sản
số 28 đường 6 khu cn vsip bắc ninh
Huyện Từ Sơn
3 105 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
số 28 đường 6 khu cn vsip bắc ninh
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Thị xã Từ Sơn Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Huyện Từ Sơn
4 75 m²
Số 28, đường 6 KCN VSip, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
số 28, đường 6, KCN Vsip, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Số 28, đường 6, khu CN Vsip - Từ Sơn Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
4 105 m²
Số 28, đường 6, VSIP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
4 75 m²
huyen quang
Huyện Quế Võ
117 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà