Nhà bán tại Bắc Ninh

21 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
132 m²
Thành phố Bắc Ninh
78 m²
Thành phố Bắc Ninh
68 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Thành phố Bắc Ninh
82 m²
Thành phố Bắc Ninh
79 m²
Huyện Từ Sơn
100 m²
Kinh Dương Vương Vũ Ninh
Thành phố Bắc Ninh
47 m²
Kinh Dương Vương Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
130 m²
Lý Thường Kiệt Đáp Cầu
Thành phố Bắc Ninh
4 95 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà