Nhà bán tại Bắc Ninh

20 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
78 m²
Thành phố Bắc Ninh
68 m²
Thành phố Bắc Ninh
79 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Thành phố Bắc Ninh
82 m²
Thành phố Bắc Ninh
88 m²
Thành phố Bắc Ninh
80 m²
Thành phố Bắc Ninh
4 130 m²
Đường Kinh Dương Vương (kéo dài) Vũ Ninh
Thành phố Bắc Ninh
3 66 m²
Thành phố Bắc Ninh
4 82 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà