Nhà bán tại Bắc Ninh

4 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
4 90 m²
Thành phố Bắc Ninh
4 82 m²
Khả Lễ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Bồ Sơn Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà