Nhà bán tại Bắc Ninh

244 kết quả bất động sản
Huyện Từ Sơn
100 m²
Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Huyện Từ Sơn
120 m²
Huyện Từ Sơn
3 90 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
105 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
74 m²
Huyện Từ Sơn
120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà