Nhà bán tại Bắc Ninh

124 kết quả bất động sản
Số 28, đường 6, khu CN Vsip - Từ Sơn Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
4 75 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
74 m²
Huyện Từ Sơn
75 m²
Thành phố Bắc Ninh
400 m²
Thành phố Bắc Ninh
83 m²
Huyện Từ Sơn
4 75 m²
Huyện Từ Sơn
75 m²
Ninh Xá Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1716 m²
Thành phố Bắc Ninh
4 78 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà