Nhà bán tại Bắc Ninh

20 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
Thành phố Bắc Ninh
88 m²
Thành phố Bắc Ninh
82 m²
Thành phố Bắc Ninh
62 m²
Thành phố Bắc Ninh
78 m²
Thành phố Bắc Ninh
30 m²
Nguyễn Trãi Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
11 85 m²
Thành phố Bắc Ninh
86 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Thành phố Bắc Ninh
4 82 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà