Nhà bán tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

62 kết quả bất động sản
Đường 179 Việt Nam
Huyện Từ Sơn
3 90 m²
Huyện Từ Sơn
4 75 m²
Huyện Từ Sơn
75 m²
số 1, Đường Hữu Nghị, KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
75 m²
KCN VSIP Từ Sơn_Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
3 90 m²
Hữu Nghị, Phù Chẩn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Huyện Từ Sơn
117 m²
Huyện Từ Sơn
3 90 m²
Huyện Từ Sơn
1 90 m²
Tân Hồng Thị xã Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
91 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà