Nhà bán tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

59 kết quả bất động sản
số 1, Đường Hữu Nghị, KCN Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
119 m²
Đường Hữu Nghị Từ Sơn
Huyện Từ Sơn
5 105 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
TỪ SƠN BẮC NINH
Huyện Từ Sơn
93 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
TỪ SƠN BẮC NINH
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
90 m²
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
KĐT Vsip Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
3 89 m²
Huyện Từ Sơn
3 75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà