Nhà bán tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

2 kết quả bất động sản
Huyện Tiên Du
117,80 m²
Huyện Tiên Du
41,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà