Nhà bán tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

7 kết quả bất động sản
Thôn Núi Đất
Huyện Tiên Du
1200 m²
Huyện Tiên Du
3 75 m²
Số 28, Đường 6, Vsip Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Tiên Du
3 75 m²
Huyện Tiên Du
117,80 m²
Trục chính KCN Tiên Sơn
Huyện Tiên Du
6 214 m²
Trục chính KCN Tiên Sơn
Huyện Tiên Du
3 237 m²
Huyện Tiên Du
41,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà