Nhà bán tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

619 kết quả bất động sản
C15 Khu Bt Kiến tạo phường 8 Tp. Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
4 380 m²
337 Ba Mươi Tháng Tư
Tp. Vũng Tàu
4 250 m²
Tp. Vũng Tàu
168 m²
Tp. Vũng Tàu
144 m²
Tp. Vũng Tàu
115 m²
Tp. Vũng Tàu
144 m²
Tp. Vũng Tàu
242 m²
Tp. Vũng Tàu
180 m²
Tp. Vũng Tàu
276 m²
Tp. Vũng Tàu
77 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà