Nhà bán tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

665 kết quả bất động sản
A41 đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh, tp. Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
15 100 m²
Tp. Vũng Tàu
200 m²
Tp. Vũng Tàu
160 m²
Tp. Vũng Tàu
160 m²
Tp. Vũng Tàu
350 m²
Tp. Vũng Tàu
204 m²
Tp. Vũng Tàu
480 m²
Tp. Vũng Tàu
220 m²
Tp. Vũng Tàu
328 m²
Tp. Vũng Tàu
280 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà