Nhà bán Bà Rịa Vũng Tàu

1.698 kết quả bất động sản
Hùng Vương, Tp Bà Rịa
TP.Bà Rịa
5 200 m²
mặt tiền đg Huyền Trân Công Chúa, f8, Tp Vũng Tau
Tp. Vũng Tàu
3 110 m²
Tân Thành Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Tân Thành
2 192 m²
Tp. Vũng Tàu
85 m²
Tp. Vũng Tàu
70 m²
Tp. Vũng Tàu
160 m²
Tp. Vũng Tàu
1200 m²
Tp. Vũng Tàu
150 m²
Tp. Vũng Tàu
115 m²
Tp. Vũng Tàu
187 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà