Nhà bán tại Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

15 kết quả bất động sản
Xuyên Mộc Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
134 m²
Huyện Xuyên Mộc
44 m²
Huyện Xuyên Mộc
1000 m²
Đường Ven Biển Phước Thuận
Huyện Xuyên Mộc
2 602 m²
Đường Ven Biển Phước Thuận
Huyện Xuyên Mộc
2 602 m²
Đường Ven Biển Phước Thuận
Huyện Xuyên Mộc
3 800 m²
Ven Biển Xuyên Mộc
Huyện Xuyên Mộc
3 496 m²
Ven Biển
Huyện Xuyên Mộc
3 1105 m²
Huyện Xuyên Mộc
3 1105 m²
Ven Biển
Huyện Xuyên Mộc
3 1105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà