Nhà bán tại Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

20 kết quả bất động sản
Ấp Hồ Tràm
Huyện Xuyên Mộc
800 m²
Huyện Xuyên Mộc
3 1000 m²
Huyện Xuyên Mộc
1000 m²
Huyện Xuyên Mộc
3 800 m²
Phước Thuận Xuyên Mộc
Huyện Xuyên Mộc
3 1000 m²
Huyện Xuyên Mộc
450 m²
Ven Biển Phước Thuận
Huyện Xuyên Mộc
3 800 m²
Ven Biển
Huyện Xuyên Mộc
3 1105 m²
Ven Biển
Huyện Xuyên Mộc
3 1105 m²
Huyện Xuyên Mộc
3 1105 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà