Nhà bán tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

6 kết quả bất động sản
Huyện Long Điền
4 200 m²
Đường huyện 5 Phước Hưng
Huyện Long Điền
2 188 m²
Huyện Long Điền
2 188 m²
Huyện Long Điền
2 188 m²
Huyện Long Điền
188 m²
Huyện Long Điền
2 188 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà