Nhà bán tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

74 kết quả bất động sản
Đường 36 Long Điền
Huyện Long Điền
18 300 m²
Đường 44
Huyện Long Điền
12 375 m²
ven cảng
Huyện Long Điền
180 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
340 m²
Phước tình, Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
350 m²
Huyện Long Điền
2 84 m²
Huyện Long Điền
3 400 m²
Unnamed Road
Huyện Long Điền
700 m²
Phước Tỉnh Long Điền
Huyện Long Điền
4 500 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà