Nhà bán tại Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu

5 kết quả bất động sản
Đường huyện 5 Phước Hưng
Huyện Long Điền
2 160 m²
thị trấn long điền
Huyện Long Điền
250 m²
Phước tình, Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Huyện Long Điền
350 m²
Huyện Long Điền
100 m²
Huyện Long Điền
350 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà