Nhà bán tại Thành phố Long Xuyên, An Giang

4 kết quả bất động sản
Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên
Thành phố Long Xuyên
3 90 m²
khóm Bình Đức 3 Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, An Gian
Thành phố Long Xuyên
2 160 m²
Thành phố Long Xuyên
90 m²
Đường Dương Diên Nghệ, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang
Thành phố Long Xuyên
3 90 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà