Nhà bán tại Thành phố Long Xuyên, An Giang

6 kết quả bất động sản
Đường Dương Diên Nghệ, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang
Thành phố Long Xuyên
3 90 m²
Thành phố Long Xuyên
3 90 m²
Thành phố Long Xuyên
3 90 m²
Đường Dương Diên Nghệ, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, An Giang
Thành phố Long Xuyên
3 90 m²
Thành phố Long Xuyên
90 m²
Thành phố Long Xuyên
80 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà