Mặt bằng cho thuê tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

62 kết quả bất động sản
203 Ông Ích Khiêm
Quận Hải Châu
27 m²
203 Ông Ích Khiêm
Quận Hải Châu
27 m²
203 Ông Ích Khiêm
Quận Hải Châu
27 m²
203 Ông Ích Khiêm
Quận Hải Châu
27 m²
Nguyễn Hữu Thọ Cẩm Lệ
Quận Hải Châu
70 m²
Nguyễn Hữu Thọ Hải Châu
Quận Hải Châu
90 m²
Quận Hải Châu
45 m²
Hùng Vương Đà Nẵng
Quận Hải Châu
75 m²
Hùng Vương Đà Nẵng
Quận Hải Châu
75 m²
Trần Kế Xương Hải Châu
Quận Hải Châu
35 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà